لیونل مسی علاقه زیادی به خودروهای اسپورت دارد

 تازه ترین خودرو بهترین گلزن اروپا و جهان

ماسراتی گران توریسمو دو در مدل استرادل است

 ماریو بالوتلی مهاجم من سیتی و تیم ملی ایتالیا

هم اخیرا رنگ دیگری از این خودرو را خریداری کرد.